12 Ekim 2011 Çarşamba

Örgüde eksiltmeler

EKSİLTME NASIL YAPILIR
Bir ilmek eksiltme denilince, örgüdeki ilmek sayısının bir azaltılması anlaşılır. Eksiltme dıştan veya içten, tek veya çift olarak yapılabilir. Dıştan eksiltme, örgünün kenarından yapılan eksiltmedir. Aslında, ancak birkaç ilmek birden eksiltmek istendiği zaman dıştan eksiltme yapılmalıdır; çünkü örgünün kenarını bozmamak, sonradan parçanın dikilişini güçleştirmemek için, öbür eksiltmeleri kenarın 2-3 ilmek içerisinden yapmak daha uygun olur.

Yüzden tek eksiltme
Şişle iki ilmeği birden alın ve tek ilmekmiş gibi düz örün
İlmek aşırarak tek eksiltme
Bir ilmeği örmeden sağ şişe geçirin, ondan sonraki ilmeği düz örün ve örmeden aldığınız ilmeği onun üstünden aşırın. Aynı işlemi ters ilmeklerle de yapabilirsiniz.
Tersten tek eksiltme
Şişle iki ilmeği birden alın ve tek ilmekmiş gibi ters örün.
Dıştan birkaç ilmeğin eksiltilmesi
Eğer bu birkaç ilmeklik eksiltmeyi bir süre tekrarlamak zorundaysanız (meselâ omuz kesiminde olduğu gibi), kenarın basamak basamak olmasını önlemek için şöyle yapın: eksilteceğiniz ilmeklere gelinceye kadar sırayı normal olarak örün, son ilmeği arkadan, yani dönük olarak örmeden alın, dönüş sırasını örerken bu dönük aldığınız ilmeği yine örmeden şişe geçirin, sıra bitince örgüyü çevirin ve yine eksilteceğiniz ilmek grubuna kadar normal örün, son ilmeği yine arkadan örmeden alın; dönüş sırasını örerken de bu ilmekleri örmeden aktarın ve böylece kesilecek ilmekler tükeninceye kadar devam edin; sonra sol şişin üstünde birikmiş olan bütün ilmekleri aynı sırada ikişer ikişer kesin. Eğer iki parçayı dikişle değil de örgüyle birbirine ekleyecekseniz (meselâ omuz omuza), bir sıra düz ördükten sonra ilmekleri bir çengelli iğne üstüne alarak bekletin.

SİMETRİK EKSİLTME
Örgünün yüzünde sola eğimli eksiltme
İlmek aşırma yöntemini kullanın. Simetrik olması için baştan üçüncü ilmeği dördüncünün üstünden aşırın.
Örgünün tersinden eğimli eksiltme
Sola eğimli: sondan dördüncü ilmeğe kadar örün, ördüğünüz son ilmeği yeniden sol şişe alın, yanındaki ilmeği onun üstünden aşırın ve sağ şişe geçirin. Sağa eğimli: baştan üçüncü ve dördüncü ilmekleri birlikte ters örün.
Dekoratif eksiltmeler
Tersten tek eksiltme yöntemiyle gerek sağa, gerek sola eğimli eksiltme yapmak için aynı biçimde örün. Simetrik olması için baştan üçüncü ve dördüncü, sondan dördüncü ve üçüncü ilmekleri birlikte örmelisiniz.
Örgünün yüzünde sağa eğimli eksiltme
Yüzden tek eksiltme yöntemini kullanın. Simetrik olması için sondan üçüncü ve dördüncü ilmekleri birlikte örün.
Fantezi eksiltmeler
Sola eğimli: tersten tek eksiltme yöntemiyle örgünün tersinden eksiltin. Sağa eğimli: yüzden tek eksiltme yöntemiyle örgünün yüzünden eksiltin, yalnız ilmekleri arkadan, yani dönük alın. Eksiltmenin simetrik olması için, örgünün tersinde eksiltirken sondan, dördüncü ve üçüncü ilmekleri, örgünün yüzünde eksiltirken de yine sondan dördüncü ve üçüncü ilmekleri birlikte örmelisiniz.
Ajurlu eksiltmeler
Sola eğimli: örgünün tersinden son beş ilmeğe varıncaya kadar normal örün, sonra bir atma yapın, ondan sonraki ilmeği örmeden sağ şişe geçirin, bir sonraki ilmeği ters örüp, örmeden aldığınız ilmeği bunun üzerinden aşırın, sonra yine bir ters ilmek örün ve sağ şişin son ilmeğini yine bunun üzerinden aşırın, son iki ilmeği ters örün. Sağa eğimli: sırayı yüzden örüp yukarıda anlattığımız işlemi tekrarlayın; yalnız tabii aşırmalarda ve son iki ilmekte düz öreceksiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder